Our Students

MBA Batch 2015-2017 (CAM)

 1. ANANDHARAJ.E
 2. ANURAG.R
 3. ASHA.R
 4. ATHARSH.S
 5. BALAVISHNUGUPTHA.P
 6. DHINISHIYA RUTH.D
 7. DINESH.K
 8. GAAYATHRI.D
 9. JAGATHESH KUMAR.M
 10. JAMEELA.G
 11. JENISKAR.J
 12. JOTHI JACSTAN VINNY.S
 13. KANAGARAJ.G
 14. KANNAN.V
 15. KANTHESWARAN.P
 16. KAVINRAJ.V
 17. KEERTHANA.P
 18. MAHESHWARI.V
 19. MATHULA.M
 20. MUHAMMED AZHARUDEEN.J.N
 21. NANDHA KUMAR.K.K
 22. PRATHAP KUMAR.P
 23. PRAVEEN KUMAR.R
 24. PREMKUMAR.M
 25. RAJASEKAR.P
 26. RAJU.G
 27. RANJITHKUMAR.H
 28. RAVICHANDRAN.K
 29. RESHMA
 30. SANTHIYA PRAISE.R
 31. SARANYA.G
 32. SHYAM SELVA SINGH.P
 33. SUGANYA.B
 34. SURESH.V
 35. TAMILARASAN.M
 36. THIRUKARTHIKEYAN.K

Quick Links

Icon

For
Admission

CONTACT: 9047050502 / 9047050505

Icon

Students
Registration

Register for MCA / MBA Courses

REGISTER NOW

Icon

Photo
Gallery

CASTALIA’18 & VALORIZE’18,
Valorize, Castalia,
MBA / MCA Farewell,
Graduation Day

Icon

TANCET
2018

Details
Online Registration
Free Coaching Registration